Strona główna

I N F O R M A C J A
DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS VI


1.    DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZAPISYWANIU UCZNIA
-    ORYGINAŁ ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ,
-    ORYGINAŁ ZAŚWIADCZENIA Z OKE O WYNIKACH SPRAWDZIANU,
-    PODPISANY PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA
DO KLASY I
-    1 ZDJĘCIE DO LEGITYMACJI SZKOLNEJ (OPISANE IMIENIEM I NAZWISKIEM).
(dokumenty prosimy składać w koszulkach)

2.    TERMINY PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW
27.06.2016 R. (PONIEDZIAŁEK) GODZ. 9:00 – 15:00
28.06.2016 R. (WTOREK) GODZ.  9:00 – 15:00

3.    OPINIE I ORZECZENIA Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ, ORZECZENIA LEKARSKIE – INFORMACJE DOTYCZĄCE FORM NAUCZANIA W PRZYPADKU POSIADANIA W/W DOKUMENTÓW PROSIMY O ICH DOSTAR-CZENIE DO SEKRETARIATU GIMNAZJUM WRAZ Z PODANIEM O NAUCZANIE INDYWIDUALNE.

4.    MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTACJI:
DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH UL. SZKOLNA  43 (SALA 121).

5.    PODRĘCZNIKI:W związku z kontynuacją w 2016r.  wyposażenia szkół w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w ramach środków dotacji celowej informujemy, że każdemu uczniowi klasy pierwszej zosta-nie wypożyczony komplet aktualnych podręczników. (Dz. U. poz. 452).

Szanowni Rodzice
Informujemy, że w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach obowiązują jednolite stroje – mundurki. Można je odkupić od naszych absolwentów lub nabyć no-we w sklepie firmy Roger’s w Dobczycach przy ul. Jagiellońskiej 44a. W związku z tym do 15 lipca br. w godz. 800-1800 należy zgłosić się w sklepie firmy z dzieckiem, by zło-żyć zamówienie i  dobrać właściwy rozmiar. Zamówione mundurki będą do odbioru  po 15 sierpnia br. Przy zamówieniu firma pobierać będzie zaliczkę w wysokości 30 zł jako gwarancję odbioru mundurka.

Uwaga!
W dniu 28 czerwca 2016r. przedstawiciele firmy Roger’s w godzinach 9:00-13:00 będą dodatkowo przyjmować zamówienia na mundurki i dobierać rozmiar w budynku szkoły przy ul. Szkolnej 43.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

Aktualności

22/06/2016 - Sukcesy

plastyczne czytaj więcej

22/06/2016 - Uczennice Gimnazjum

laureatkami... czytaj więcej

22/06/2016 - Wojewódzki

Turniej Tańców Polskich czytaj więcej

Strona 1 z 20  

Kontakt:

Gimnazjum im. Jana Pawła II

32-410, Dobczyce

ul. Szkolna 43

nr tel.: 12 - 271 - 67 - 70

nr fax: 12-271-11-93

email: gimdobczyce@poczta.onet.pl